Sign in

Правила за ползване на сайта

ПРЕДМЕТ И ПРИЕМАНЕ

Тези условия за ползване („Условията за ползване“) регулират използването (включително достъп до) на уеб сайта www.dwp.com, управляван от „Хюман ту Хюман“ ЕООД, гр. София,  бул. Витоша 92, ЕИК 205873081, тел. +359 892 266 206 , email: office@dwp.bg включително съдържанието, предоставено чрез този уебсайт („Уебсайта”).

Съдържанието, което Ви предоставяме чрез Уебсайта („Съдържание“), може да се урежда от специални условия („Специални условия“), които приемате всеки път, когато имате достъп до такова Съдържание. В случай на конфликт или несъответствие между тези Условия за ползване и всички Специални условия, Специалните условия ще имат предимство пред тези Условия за ползване. Всеки път, когато влизате в уебсайта и съдържанието му, приемате тези Условия за ползване и всички Специални условия, приложими към това Съдържание.

Уебсайтът не представлява или не претендира да представлява източник на съвети или средство за установяване на бизнес отношения от всякакъв тип между Вас и нас.

Достъпът до уебсайта е временно разрешен и ние си запазваме правото да оттеглим или да изменим съдържанието, което предоставяме на уебсайта, без предизвестие. Периодично може да ограничим достъпа до някои части на уебсайта или целия уебсайт

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Вие приемате и доброволно и изрично приемате, че използването на Уебсайта е направено на Ваша изключителна отговорност.

Вие носите отговорност за всички необходими мерки, за да имате достъп до уебсайта. Също така отговаряте за това, че всички лица, които имат достъп до уебсайта чрез Вашата интернет връзка, са наясно с тези Условия за ползване и всички приложими Специални условия и че спазват.

Ако изберете или сте снабден с идентификационен код на потребителя, парола или всяка друга информация, като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате на трети лица. Ние имаме право да деактивираме всеки идентификационен код или парола на потребител, независимо дали това е избрано от Вас или от нас по всяко време, ако по наше мнение не сте спазили някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване.

С достъпа до уебсайта Вие се съгласявате, че няма да извършвате действия, които могат да навредят на нашия имидж, интереси или права, или които могат да повредят, или които могат да възпрепятстват по някакъв начин нормалното използване на уебсайта от други посетители.

Прилагаме разумни мерки за сигурност, които са подходящи за откриване на наличието на вируси. Независимо от това, трябва да сте наясно, че съществуващите мерки за сигурност за компютърните системи в интернет не са напълно надеждни и затова не можем да гарантираме липсата на вируси или други елементи, които могат да причинят промени в компютърните Ви системи (хардуер и софтуер) или във Вашите данни и файлове, съдържащи се във Вашите системи.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялото съдържание в уебсайта е наша собственост или е лицензирано за използване от нас. Всичко, което виждате или четете на уебсайта (например изображения, снимки, илюстрации, текстове, видеоклипове и други материали), е защитено в цял свят от законите за авторското право, дизайна, търговската марка и други права върху интелектуалната собственост. Не трябва да получавате или да се опитвате да получавате каквото и да е Съдържание чрез средства или процедури, различни от тези, които са Ви били предоставени от Уебсайта.

В никакъв случай тези Условия за ползване или използването на Уебсайта не Ви предоставят права върху интелектуална собственост в Уебсайта или Съдържанието, различни от посочените тук или в Специалните условия. Следователно Ви е изрично забранено да извършвате всякакво възпроизвеждане, преобразуване, разпространение или публично съобщаване или да предоставяте, извличате, повторно използвате, повторно изпращате или по някакъв друг начин използвате по какъвто и да е начин или процедура всяка част от уебсайта или съдържанието освен ако това не е позволено от настоящите Условия за ползване или от каквито и да е приложими Специални условия, или когато Ви е позволено да се направи това съгласно приложимото законодателство или когато е предоставено изрично разрешение от притежателя на съответните права.

ВРЪЗКИ И СВЪРЗВАНЕ

Връзки към други уебсайтове, управлявани от трети страни, които не са свързани с нас, могат да бъдат посочени на уебсайта. Включването на връзка към такива сайтове на трети страни не предполага одобрение от нас на тези сайтове и ние не поемаме никаква отговорност за уебсайтове на трети страни, свързани с или от този уебсайт. Не сме прегледали всички сайтове, свързани с уебсайта, и не носим отговорност за съдържанието или точността на страници извън уебсайта или на други сайтове, свързани с уебсайта. Следването на връзка с която и да е друга страница извън уебсайта или уебсайт на трета страна е на Ваш собствен риск.

Всяко свързване с уебсайта от уебсайт на трета страна изисква нашето предварително писмено разрешение.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Събирането и използването на Вашата лична информация се регулира от нашата Политика за поверителност, която е включена в тези Условия за ползване и е достъпна тук: Политика за поверителност

ВРЪЗКА С НАС

Въпроси, коментари и искания относно тези Условия за ползване са добре дошли и трябва да бъдат адресирани „Хюман ту Хюман“ ЕООД, гр. София, бул. Витоша 92 или на имейл адрес: office@dwp.bg