Sign in

Какво мотивира работодателите да възнаграждават служителите си?

В днешно време често срещана тема в HR индустрията е какво мотивира служителите, за да работят всеотдайно и отговорно. Рядко, обаче, хората се замислят върху обратното, а именно: „Какво мотивира работодателите да възнаграждават служителите си?“