Sign in

Бизнес решения

Подбор на персонал

Разработваме индивидуални решения за подбор на персонал съобразени със специфичните изисквания на вашия бизнес. Подкрепяме кандидатите и компаниите да реализират пълния си потенциал. Поддържаме всички страни напълно информирани, предоставяйки обратна връзка в уговорените срокове.

Нашият ангажимент към вас продължава и след назначаването на нов член в екипа ви, за да гарантираме, че и двете страни са взели правилните решения и има полза от нашите услуги.

Консултантски дейности

Управлението на човешките ресурси е предизвикателство за всяка организация.

Екипът ни съдейства да се ориентирате в онези трудни области на човешките ресурси, които изискват внимателно планиране, стратегия и прилежно водене на документация.

Съдействаме при Планиране, Обучение и Развитие на персонала, Управление на представянето, изготвяне на бонусни схеми и придобивки за служителите.

Маркетинг и Изграждане на Работодателска марка

Задълбочените ни познания в очакванията на кандидатите и спецификите на конкурентната среда на вашата индустрия ни поставят в ролята на надежден партньор в дизайна на вашата дигитална стратегия за успешен маркетинг.

Нашата мисия е да изградим стабилна връзка между вашият бранд и неговата целева аудитория, чрез въздействащи послания, креативен дизайн и атрактивни обяви за работа, които намират трайно място в съзнанието на хората.

Ние сме посланици на Вашия бранд.

Уелнес Програми за служители

В забързаното ни ежедневие приоритизираме всичко друго, но не и психическото и физическото си здраве. Ние от Destination Workplace обаче ценим значението на доброто психическо състояние както за цялостното състояние на човека, така и за неговото успешно развитие в работната среда. Затова Ви предоставяме екип от специалнисти с богат опит в сферата на психическото здраве и развитие, които чрез индивидуални или групови онлайн срещи, тиймбилдинг занимания и редовна обратна връзка с ръководството ще се погрижат за благосъстоянието на работния екип и компанията.

 

Онлайн Тиймбилдинг програми

 

В професионален аспект, работата в екип е считана за основа в цялостното представяне на една компания, затова тиймбилдингът е от особена важност за нейното бъдещо развитие. С появата и широкото разпространение на работата от вкъщи обаче този тип сплотяващи дейности се осъществяват все по- и по-трудно, застрашавайки работната атмосфера. Затова ние от Destination Workplace Ви предлагаме няколко дейности, който да помогнат както на работодатели, така и на служители да комуникират и да се сплотят по-добре, докато се забавляват и развиват своето мислене. Дейностите включват задействащи логиката игри, както и тестове с въпроси, изцяло създадени за нуждите на екипа, които да предоставят възможност на служителите да комуникират по-пълноценно чрез едно незабравимо и интерактивно занимание.