Sign in

5 неща, над които винаги имаме контрол

Понякога всичките ни задължения се струпват на едно и ни се струват напълно непреодолими и тягостни. В такива моменти обаче е добре да си припомняме, че някои неща в живота изцяло не зависят от нас, затова не бива да отделяме прекалено много време в тревоги относно тях. От друга страна, има и много неща, които са абсолютно под наш контрол и които можем да променяме според нуждите и настроенията си. Имено над тези неща трябва да се фокусираме да поработим, за да сме сигурни, че всичко, което зависи от нас, е изцяло под наше влияние в зависимост от желанията и необходимостта ни.

Споделяме с вас 5 идеи за неща, които напълно зависят от вас и които можете да промените според нуждите си. От вас се изисква само да се замислите и да намерите какво още можете да контролирате 🙂

  1. Влиянието на новините

         Доказано е, че голяма част от новините, от които сме облъчвани, споделят трагични събития или са с негативна нагласа. Затова, в моменти, в които всичко ни идва в повече е добре да намалим максимално достъпът ни до новини, които биха ни разтревожили допълнително. Прегледайте основните си източници и отстранете тези, които биха ви натоварили (и, да — Facebook вероятно е един от тях).

  1. Очакванията Ви

         Всички имаме някакви очавкания — били те добри или лоши. Но понякога въображението ни може да е прекалено активно и да се фокусира върху идеята за “какво би могло да се случи” и да изолира напълно какво се случва в момента. Уверете се, че сте напълно наясно с действителността и не живеете в балон от илюзии, както и, че имате реалистични очаквания.

  1. С кого общувате

         Когато сме прекалено натоварени е нормално да сме по-раздразнителни, затова е важно да мислим за това с какъв тип хора комуникираме. Със сигурност е по-добре да общуваме с хора, които биха ни успокоили или насочили в правилната посока, а не с хора, които биха ни натоварили допълнително — дали психически или физически. Избирайте внимателно хората, с които се обграждате, за да сте уверени, че винаги имате към кого да се обърнете за съвет или просто за лек разговор.

  1. Вашите реакции или отговори

         Реакциите са моментно явление и се основават на действие, което току-що се е случило, без да бъдат обмислени последствията след време и в по-голям мащаб. От друга страна, отговорите (или отклиците), са явления, които изискват малко повече време и внимание, защото взимат предвид цялостната ситуация, както и другите лица, които потенциално могат да бъдат засегнати. Затова е добре да се научите да откликвате, а не да реагирате, когато сте поставени в по-нажежена ситуация.

  1. Зависимостта от социалните медии

         Както с постъпващата информация от новините, така имате контрол и над въздействието на социални медии. Важно е да се научите как да контролирате цялостното  използване на такива медии, както и на различните технологии. За да водите по-пълноценен живот и без да ставаме напълно зависими към тях, защото постъпвайки разумно спрямо дигиталните си навици е ключът към щастливия и здравословен начин на живот.

Чувствате ли се готови да поемете контрол над живота си? 🙂