Sign in

Оптимизмът – ключов елемент в лидерството от вкъщи

Във времена на нестихващи промени е важно за един екип да остане сплотен и да намери начин да се справя с трудностите, пред които бива поставен. За да съумеят да запазят цялостта и ефективността на екипа, лидерите, на които им се налага да ръководят екип дистанционно, трябва да разполагат и с много други способности освен добро ръководство, като най-важен е оптимизмът.

Множество проучвания доказват, че оптимизмът е не само ключ към дълголетието, а също така развива мисленето, както и подпомага ефективността на работното място.

Защо и как обаче оптимизмът трябва да се превърне в най-важния аспект при ръководството от вкъщи?

1. Оптимизмът води до оптимизъм

Работата от вкъщи идва с нейните си перипетии, затова начело на екипа трябва да бъде поставен някой, който умее да запазва спокойствие и да мотивира другите членове на екипа.

Проучванията доказват, че песимистично настроените ръководители много по-трудно мотивират служителите си да постигат своите цели, докато оптимистично настроените запазват увереността, спокойствието и позитивното си мислене. По този начин те виждат трудностите като възможности, което спомага за по-лесната комуникация, премахването на излишното напрежение, както и овладяване на изникналата ситуация.

2. Позитивно мислещите лидери са предразположени към промяна

В момент на трудности и големи промени се изисква от ръководителите да могат да приемат промяната, както и да реагират бързо и да намерят правилния начин за стичане на обстоятелствата. Колкото и да е трудно и непоносимо идеи и проекти да бъдат отлагани— понякога се налага, а имено оптимистично настроените ръководители са тези, които биха гледали по-ведро на нещата, както и биха предложили нови, по-креативни идеи и варианти за справяне с дадена ситуация.

3. Оптимистично настроените лидери са по-добри в комуникацията

Когато се наложи екипът да поддържа връзка от разстояние, позитивно мислещите служители са тези, които постоянно търсят контакт с други хора. Затова е по-пълноценно както за лидерите, така и за служителите, начело на екипа да бъде поставено лице, което няма да избягва от отношенията си с другите, а ще търси начин да ги подобри.

4. Не се натрапват в чуждите задачи

В природата на по-позитивно мислещите хора е да имат повече доверие и увереност в другите, затова, като става въпрос за ръководители, те са типът хора, които не биха се месили в чухдите задачи. Със сигурност в ролята си на лидери те имат пълното право да насърчават служителите си, но не е в техен стил да досаждат и да се опитват да завладеят всяка една ситуация, което би довело до по-плавното справяне с всички задачи.

Накратко казано – оптимизмът в професионална среда помага за благосъстоянието на целия екип, а най-пълноценно е когато лидерските позиции са заети от позитивно настроени хора, които знаят как да помагат на служителите си и да внасят увереност в дейностите на екипа.