Sign in

Какво мотивира работодателите да възнаграждават служителите си?

В днешно време често срещана тема в HR индустрията е какво мотивира служителите, за да работят всеотдайно и отговорно. Рядко, обаче, хората се замислят върху обратното, а именно: „Какво мотивира работодателите да възнаграждават служителите си?“

Важно е да се отбележи, че както служителите имат нужда от подкрепа и мотивация от страна на работодателите си, така и работодателите имат желанието да насърчават служителите си в кариерен план с цел да се създаде една пълноценна работна среда и за двете страни. Удовлетвореността на работодателите се свързва най – вече с начина на протичане на работния процес, както и с резултатите от него.

Разбира се, всеки работодател мечтае нещата в работен план да се случват гладко и успешно спрямо очакванията му към своите служители.

Знаете ли, че: „Най – добрите служители имат общо три неща: талант, висока ангажираност и 10 години работен опит в компанията“ 🙂

Но дори без 10-те години опит във фирмата, служителят може да докаже своите умения- и то по много други начини.

Първо, за да бъде процесът успешен, е нужно работодателят да представи ясно и отчетливо своите виждания по конкретен проект, като в същото време служителят ги приема с отговорност. Тоест, да осмисли изискванията на своя ментор и да се съобрази с тях.

Например, служителят може да създаде план за действие, който включва основни стъпки, които да следва. Работодателят оценява, когато насреща вижда сериозно отношение от страна на служителя към работния процес.

Второ, след като планът е създаден, идва ред на действията, които трябва да се извършват, за да се осъществи. Тук, отново, е важна ролята на работодателя – неговите полезни напътствия, които оказват съдействие на служителя за постигане на резултати.

Оттам нататък, работникът има възможност да предложи своите идеи, които биха допринесли за изпълняването на целта. Например той може да направи подробно проучване по темата, за да намери нещо полезно, свързано с проекта. Именно, тази негова инициатива ще окаже положително влияние върху мнението на работодателя и най – вече върху успешното протичане на работния процес.

* Работодателите оценяват съществената нужда от готовността и способността за работа (Employers rate the essential need of the career readiness competencies):

Source: Job Outlook 2019, National Association of Colleges and Employers. *5-point scale, where 1=Not essential, 2=Not very essential, 3=Somewhat essential, 4=essential, 5=Absolutely essential. **

Трето, от главно значение е как преминава развитието на работния процес. Тук, основно, начинът му на протичане зависи от продуктивността на служителя. Във връзка с това, до колко той следва работния план, използва своята креативност и старателно работи върху осъществяването на целта. Тази активност в работата му дава стимули на работодателя да възнагради своя служител относно усилията, които полага.

Съществуват възпрепятстващи дейности, които служителите е добре да избягват, за да бъдат възнаградени. Ето, една интересна статистика, която показва кои са те.

Четвърто, усилията, в най – добрия случай, се свързват с постигането на положителни резултати. Постиженията на служителя са най – голямата мотивация за работодателя да възнагради сътрудниците си.

Правилният резултат, съответстващ на целта, е отражение на добре свършена работа, която е работодателят е готов да възнагради.

Накратко, за да бъдат правилно оценени, важно е за служителите да проявяват следните качества – отговорност да следват насоките на работодателя и инициатива за предлагане на нови идеи. Последващи са усърдието и постоянството, които прилагат в работния процес. По този начин могат да се постигнат ефективни резултати, които да
доведат до съответно възнаграждение.

Не на последно място, разбира се, трябва да се отбележи необходимостта от взаимно уважение между служител и работодател.