Sign in

Soft Skills vs. Hard Skills: кое е по-важно на работното място?

Напоследък в професионалните среди се говори все повече и повече за така наречените “soft” и „hard” skills. Но каква е причината за тяхната важност, каква по-точно е разликата между тях и, най-вече, кои умения са по-привлекателни за работодателите и по-приложими на работното място?

Hard Skills са уменията, които придобиваме в процеса на образованието си, най-често от учебници и в класната стая, и те могат лесно да бъдат оценени. Имено затова работодателите лесно могат да установят какви такива умения притежавате, защото обикновено те биват описани в CV-тата и мотивационните писма, които се изпращат при кандидатстване. Към тези умения спадат: дипломи и сертификати, оценки при изпити, ниво на владеене на чужд език, както и ниво на владеене на компютърни науки и много други.

Soft Skills от друга страна са по-трудни за оценяване, тъй като те биват придобити чрез опит, трупан от различните среди, в които биваме поставяни, както и просто от ежедневието ни и предизвикателствата, които животът ни предоставя. За такива се считат комуникативните умения, уменията да се разрешават конфликти, взимането на рационални решения, работата в екип, както и мотивация, лидерство, етика на работното място, организация и много други. Този вид умения са доста субективни, варират от човек на човек, затова за работодателите е нужно да ги видят в действие, приложени на работното място или по време на интервю, за да могат те по-лесно да вземат своето решение.

На въпросът „Кои от уменията са по-важни?“ – точен отговор няма! Всеки работодател има своите лични предпочитания откъм видовете умения, като тяхната важност може да зависи и от позицията, за която се кандидатства. Едно обаче е сигурно- задължително е притежаването поне на част от двата типа умения. Кандидат, който е бил отличник през целия си живот и има всякакви видове сертификати може да не е толкова добър в работата под напрежение, колкото е добър кандидатът с по-нисък успех, но спрямо позицията, за която кандидатстват двамата, работодателят трябва да вземе решение. Затова е важно да има баланс между двата типа умения, както и те да се надграждат постоянно, не само заради по-добрата професионална реализация, ами и заради личностното развитие. От още по-особено значение за един кандидат е да подчертае своите умения, независимо от кой вид са те, за да убеди и помогне на работодателя да вземе той по-бързо своето решение.

А сега, ако искате да тествате своите soft skills, екипът ни Ви предоставя тест, които да ви ориентира колко добре владеете вашите личностни умения!

https://www.tryinteract.com/quiz/how-strong-are-your-soft-skills/